مهدی حسن‌پور


نام کاربر:مهدی حسن‌پور

تخصص: مهندسی الکترونیک

نوع فعالیت در دانشنامه:


  • فعالیت در انجمن فیزیک و خلاقیت‌و فن‌آوری
  • تالیف مقاله
  • ...

زمینه‌های فعالیت:

  • الکترونیک
  • برنامه نویسی تخصصی
  • اتوماسیون صنعتی
  • میکرو کنترل
  • ...


تعداد بازدید ها: 8107