ملیت پرستی در عصر حاضر


ملیت پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام مشکل بزرگی به وجود آورده است. گذشته از این که این فکر مانع وحدت مسلمانان است، برخلاف اصول تعالیم اسلامی نیز هست. زیرا از نظر اسلام همه انسانها برابرند. در گذشته اسلام براساس فکر و ایدئولوژی واحد جامعه اسلامی را تشکیل داد در حال حاضر هم این واحد وجود دارد و همبستگی زیادی میان افراد آن است و جدایی آنان در گذشته مربوط به دولتها بوده و امروزه حاصل قدرتهای اروپایی و آمریکایی است.
فکر ملیت پرستی که ملل را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، در قرون اخیر به علت عدم وجود مکتبی که بتواند اروپایی را در یک واحد انسانی جمع کند، در اروپا بالا گرفت. این مسئله در ملل شرق نیز به وسیلة استعمار و برای اجرای اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» نفوذ کرد.
فکر ملیت آثار مثبت و منفی را به دنبال داشت.
آثار مثبت: 1- استقلال پاره‌ای از ملتها 2- خدمت به هموطنان
آثار منفی : 1- تفرقه و جدای در کشورهای اسلامی 2- تبعیض در قضاوت و جانبداری.
اسلام در قرن 20، در مبارزات مسلمانان بر ضد استعمار که منجر به نجات آنان از استعمار شد، نقش قاطع خود را نشان داد از طرف دیگر وقتی مسئله قومیت در کشورهای عربی بالا گرفت. اعراب با آنهمه کثرت جمعیت و مصالح جنگی نتوانستند در برابر اسرائیلی‌ها مقاومت کنند. اگر اعراب به نیروی مذهبی خود تکیه می‌کردند هرگز دچار چنین شکستی نمی‌شدند.
در اواخر حکومت پهلوی نیز افراد زیادی تحت عنوان دفاع از ملیت ایرانی و در زیر کتاب مبارزه با عربیت، مقدسات اسلامی را مورد اهانت قرار می‌دادند، یا زرتشتی گری را تبلیغ کردند. اینها همه یک فعالیت سیاسی حساب شده است. اگر چه نمی‌توان احساسات مذهبی دیگری را به جای احساسات اسلامی نشاند ولی می‌توان احساسات اسلامی را تبدیل به احساسات ضد اسلامی کرد و از این راه خدمت شایانی به استعمار گران نمود.

منبع: خدمات متقابل اسلام و ایران؛ مرتضی مطهری

تعداد بازدید ها: 11201