مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالصاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مقايسه قدرت همپوشاني اوربيتالهاي هيبريد با اوربيتالهايs وpخالص


مي‌توان شكل تقريبي زير را به عنوان تمثيل براي بيان ميزان كشيدگي و قدرت پوشانندگي نسبي اوربيتالهاي مختلف در نظر گرفت.
img/daneshnameh_up/9/9f/mch0054a.jpg
اين شكل مي‌رساند كه قدرت همپوشاني اوربيتالهاي هيبريد با افزايش خصلت بيشتر مي‌شود. اين قدرت از مقدار (1) براي خالص تا حداكثر(2) براي افزايش مي‌يابد. ولي هرگاه خصلت به 100% برسد (خالص)، از قدرت پيوند كاسته مي‌شود و بهيا73/1 افت مي‌كند. چون قدرت پوشانندگي و استحكام پيوند اوربيتالهاي هيبريد ، و هم از و هم از بيشتر است، بنابراين نمي‌توان مسئله ميانگين را مطرح كرد و نبايد گفت كه خصلت اوربيتالهاي هيبريد شده در همه موارد، ميانگيني از خصلت اوربيتالهاي خالص تشكيل دهنده آنهاست.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0309.pdf
تعداد بازدید ها: 3666