مقام همسر امام حسن عسگری علیه السلام از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و آله


نرجس خاتون چنین نقل می کند:
قبل از ازدواج با امام حسن عسگری علیه السلام شبی در خواب دیدم حضرت عیسی علیه السلام و وصی او، شمعون ، و گروهی از حواریون در قصر جدّم، شیوعا، پسر قیصر پادشاه روم که سلسله نسبش به شمعون می‌رسد، گرد آمدند و منبری از نور که به آسمان ها می‌رسید نصب کردند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و وصی او، امیر المؤمنین علی علیه السلام ، و گروهی از فرزندانش نیز حضور داشتند.
حضرت عیسی پیش رفت و پیامبر اسلام را در آغوش گرفت. محمد صلی الله علیه و آله فرمود:«ای روح الله (لقب حضرت عیسی) من آمده ام از وصی تو شمعون، دخترش - این شاهزاده خانم - را برای پسرم خواستگاری کنم.» و با دست به امام حسن عسگری علیه‌السلام اشاره کرد.
حضرت عیسی به شمعون فرمود:«افتخار بزرگی نصیبت شده است. با خاندان محمد صلی الله علیه و آله وصلت کن.»
شمعون گفت:« پذیرفتم.»
پس از آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله خطبه عقد را خواند و مرا به عقد پسرش حسن عسگری علیه السلام در آورد. حضرت عیسی و فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و حواریون همگی شهادت دادند.

منابع:
بحار الانوار، ج 51، ص 8

مراجعه شود به:
مقام همسر امام حسن عسگری علیه السلام


تعداد بازدید ها: 3511