مقام زراره


امام صادق علیه السلام فرمود:« محبوب‌ترین مردم نزد من چهار نفر هستند؛ چه زنده باشند چه نباشند:
برید عجلی ، زرارة بن اعین ، محمد بن مسلم و احول

در حضور امام موسی کاظم علیه السلام نام زاره به میان آمد. امام فرمود:« به خدا سوگند، من روز قیامت از پروردگارم می خواهم که او را به خاطر من ببخشاید و خداوند هم او را می‌بخشاید. زراره در راه خدا با دشمنان ما دشمنی و با دوستان ما دوستی کرد.»


تعداد بازدید ها: 5852