معجزه امام باقر علیه السلام


عباد بن کثیر بصری می گوید:
روزی به امام باقر علیه السلام عرض کردم:« حق مؤمن بر خداوند چیست؟» (یعنی خداوند برای مومن چه حقوقی قائل می‌شود؟)
امام سکوت کرد. برای بار دوم و سوم این سؤال را تکرار کردم. امام فرمود:« یکی از حقوق مؤمن بر خداوند این است که اگر مومن به این درخت بگوید « جلو بیا!» خداوند به درخت این اجازه را بدهد که جلو بیاید.»
به خدا قسم دیدم آن درخت از جای خود حرکت کرد و به طرف امام به راه افتاد، اما امام اشاره ای به درخت کرد و فرمود:« در جای خود باش! منظورم تو نبودی.»

منابع:
بحار الانوار، ج 46، ص 245، حدیث 39.

مراجعه شود به:
معجزات امام باقر علیه السلام
حرمت مؤمن

تعداد بازدید ها: 8115