معجزات حضرت رضا علیه السلام پس از رحلت


بارگاه ملکوتی و روضه ملک پاسبان حضرت ثامن الحجج ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه الاف التحیه و الثناء، ملجأ و پناه همه شیعیان بلکه همه مسلمانان جهان است و قلب هر عاشق و دلسوخته ای به ضریح مقدس و مطهّرش گره خورده و دست هر نیازمندی به سوی آن مرقد منوّر دراز است.

از کرامات و معجزات و شفا یافتن بیمارانی که از این قبر مطهّر بهره گرفته اند، کتابهای پر حجمی نگاشته شده است به یقین حتّی یک دهم از آنها را هم نتوانسته اند جمع آوری کنند، چه هر حاجتمندی که به محضر شریف آن وجود عزیز، شرف حضور پیدا می کند، با دستی پر و حاجت روا برمی گردد و هیچکس از خواسته و حاجت او هم خبردار نمی شود، جز صاحب آن قبر مطهّر و آن مقصد آمال.

img/daneshnameh_up/1/17/MASHHAD5.JPG

خدا می داند در طول تاریخ هزار و چند صد ساله چه بیمارانی که شفا گرفته اند و چه قرضدارانی که توسط کمک آن حضرت، قرض های خود را ادا کرده اند و چه صاحبان مشکلی که با استمداد از آن حضرت مشکل خود را گشوده اند! ما هم در اینجا چون قطره ای از دریا.

مراجعه شود بهتعداد بازدید ها: 15603