معجزات امام هادی علیه السلام


زندگی امام هادی علیه السلام نیز مانند دیگر امامان علیهم السلام سرشار از صحنه هایی است که نمایانگر مقام والای آنحضرت نزد خداوند و تجلی قدرت و عظمت الهی است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:


-- دعای امام هادی علیه السلام و شفای بیمار

-- امام هادی علیه السلام و شفای نابینا

-- طلا شدن شن ها

-- امام هادی علیه السلام و تبدیل خاک به طلا

-- امام هادی علیه السلام و پیشگویی مرگ جوان غافل

-- آگاهی امام هادی علیه السلام از سؤال ذهنی اصحاب

-- امام هادی علیه السلام و زنده کردن مرکب

-- راهنمایی امام هادی علیه السلام برای دریافت جواب

-- ماموریت شتر

-- امام هادی علیه السلام و پیشگویی مرگ متوکل

-- صحبت کردن با زبان ترکی

-- زنی که می گفت : زینب دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها است

-- امام هادی علیه السلام و نجات جان یونس نقاش

-- معجزه امام هادی علیه السلام و مرگ شعبده باز

-- نیروهای غیبی یاور امام هادی علیه السلام

-- اعتقاد مرد اصفهانی به امامت امام هادی علیه السلام

-- هیبت و عظمت امام هادی علیه السلام

-- خنثی شدن نقشه ترور امام هادی علیه السلام

-- امام هادی علیه السلام و خبر غیبی از درگذشت پدر


تعداد بازدید ها: 43235