معانی لغوی سوره


معانی لغوی سوره

مقدمه

کلمه سوره که در اصطلاح به بخشی از آیات قرآن که میان دو «بسم الله» قرار دارد گفته می‌شود از لحاظ لغت دارای معانی گوناگونی است که این معانی با سور قرآن دارای وجه مناسبی است که با آنها اشاره می‌کنیم.

نیمخورده و باقیمانده چیزی

برخی این کلمه را به معنای نیمخورده و باقیمانده آشامیدنی می‌دانند و چون سوره قرآن قطعه و قسمتی از قرآن است بدین جهت سوره‌اش نامیده‌اند.

حصار و دروازه شهر

بعضی معتقدند سوره از «سور» به معنای حصار و دروازه شهر است و چون سوره قرآن آیاتی را احاطه کرده و آنها را گرد هم و بصورت واحدی درآورده و نیز همانند دروازه شهر بلند مرتبه و رفیع است آنرا سوره می‌نامند.

دستواره و دستبند

تعدادی از دانشمندان معتقدند سوره از «سوار» است که به معنای دستبند و دستواره است و چون سوره قرآن مانند دستواره‌ای آیات قرآن را در بر گرفته است سوره نامیده می‌شود.

مقام و منزلت رفیع

چون کلام الهی حتی در حد یک سوره دارای مقام و منزلت رفیعی است آنرا سوره می‌نامند.

تصاعد و ترکیب

برخی از دانشمندان هم معتقدند که سوره از «تسوُّر» که به معنی تصاعد است و از کلمه «تَسَوّروا» در آیه «و اذ تَسوّروا المحراب ؛ به هنگامیکه بر دیوار پرستشگاه بالا رفتند» همین معنی ارائه شده است. چون سوره‌های قرآن بر روی هم قرار گرفته‌اند لذا آنها را سوره می‌نامند.

منابع

تاریخ قرآن _ دکتر حجتی

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 36013