مصحح
معرفی

متصدیان این شغل انجام امور مربوط درزمینه تصحیح نمونه های تهیه شده جهت چاپ را عهده دار می باشند .نمونه وظایف

 • تصحیح متون اصلی کتابها و نشریات از نظر رسم الخط رسمی .
 • مقابله تایپ شده های متون کتابها و نشریات با نمونه های مختلف برای چاپ .
 • وارد کردن مطالب اصلاح شده در کتابها و نشریات ارسالی برای چاپخانه ها .
 • تنظیم نمونه های سفید کتابهائی که قبلا” مسطح چاپ شده اند برای تهیه فیلم .
 • تصحیح فرمهای حروفچینی تا مرحله اجازه چاپ .
 • تماس با چاپخانه ها برای توضیح درباره مشخصات چاپ کتابها و نشریات .
 • نظارت بر تصحیح متون کتابها و نشریات .
 • نظارت بر واردکردن مطالب اصلاحی درکتابها و نشریات .
 • دریافت آخرین نمونه از چاپخانه و صدور اجازه چاپ .
 • تماس با کارشناسان کتابهای درسی درمورد تنظیم متون کتابهای درسی و رفع نقایص فنیبازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :
 • کلیه وزارتخانه ها
 • و مؤسسات دولتی
اشتغال یابند .شرایط احراز

 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم.


تعداد بازدید ها: 7713