مربی بهداشت مدارس
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی انجام امور مربوط به خدمات بهداشتی مدارس نظیر: آموزش بهداشت، بهسازی محیط و خدمات بهداشتی و درمانی را در آموزشگاههای کشور عهده دار می باشند.نمونه وظایف

 • آموزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمی و غیررسمی.
 • کنترل رشد و نمو دانش آموزان.
 • مراقبت مستمر از بهداشت و ایمنی محیط مدرسه و ارسال گزارش به مراجع ذیربط.
 • بررسی وضع روانی و رفتاری دانش اموزان و تامین بهداشت مدرسه.
 • انجام کمکهای اولیه در موارد اورژانس.
 • تشکیل و اداره واحد بهداشت مدرسه.
 • همکاری با مسئولین در بیمه کردن دانش آموزان در برابر حوادث و پیشگیری امور مربوط به آن.
 • همکاری با مراکز بهداشتی در امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر.
 • گزارش موارد بیماریهای واگیر و معرفی بیماران به مراکز درمانی.
 • کنترل بهداشت فردی دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموزان بیمار.
 • آموزش بهداشت به اولیاء دانش آموزان و کارکنان مدرسه.
 • نظارت و کنترل نحوه تغذیه دانش آموزان و نظافت بوفه غذایی.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • مراکز بهداشتی و درمانی
 • (دبیرستانهای بهیاری و آموزشگاههای بهورزی) وزارت آموزش و پرورش
 • وزارت جهاد کشاورزی (دبیرستانهای کشاورزی)
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه در یکی از رشته های کودکیاری، بهداشت محیط، بهیاری با رشته علوم تجربی و طی دوره آموزشی مربوط.
 • دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های بهداشت مدارس، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، پرستاری.

تعداد بازدید ها: 87403