مربی امور هنری
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی و با دارابودن شرایط احراز این رشته عهده دار تدریس در رشته های مختلف هنری در یکی از مراکز آموزش هنری و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم درزمینه مواد مورد تدریس بوده و یا طرح ریزی ، هماهنگی و سرپرستی فعالیتهای فوق را عهده دار می باشند.نمونه وظایف

 • اشتغال به تدریس موظف هفتگی طبق برنامه مصوب سالانه ابلاغ شده .
 • تهیه طرح تدریس سال تحصیلی به منظور تخصیص مواد برنامه به فواصل زمانی معین .
 • تنظیم رشته هنری تصریح شده در برنامه با توجه به اصول و موازین مربوط .
 • ثبت خلاصه درس روزانه در دفتر کلاس و امضاء دفتر کلاس و دفتر حضور و غیاب .
 • اجرای برنامه های امتحانی طبق برنامه و آئین نامه .
 • ارزشیابی و تعیین نتایج آزمایشات و تسلیم ریز نمره ها به دفتر هنرستان در اوقات تعیین شده .
 • انجام حضور و غیاب هنرجویان و ثبت غیبت آنان در دفاتر کلاس .
 • هماهنگ کردن برنامه های درسی از لحاظ تدریس عملی و نظری .
 • نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های درسی از لحاظ تدریس عملی و نظری .
 • تقسیم وظایف بین هنرآموزان و سایر کارکنان هنرستان .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :
اشتغال یابند .شرایط احراز

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های هنر حسب مورد یا در سایر رشته ها و داشتن صلاحیت تدریس هنر .
 • گواهینامه فوق دیپلم دریکی از رشته های هنر حسب مورد یا سایر رشته ها و داشتن صلاحیت تدریس هنر و کسب تجارب لازم .


تعداد بازدید ها: 8628