مربی آموزش فنی و حرفه ای


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیتهایی در زمینه آموزش عملی یک یا چند واحد درسی فنی و حرفه ای می باشند.

نمونه وظایف

 • شرکت در آموزش عملی کارآموزان همکاری با مربی کارگاه در آموزش عملی دروس فنی و حرفه ای.
 • پیش بینی احتیاجات روزانه کارگاه با توجه به برنامه تعلیماتی.
 • آماده نمودرن وسائل کار.
 • آموزش عملی مواد فنی دروس متناسب با برنامه آموزش نظری.
 • آموزش طرق مختلف کار در مورد برآورد مصالح و مواد لازم برای انجام یک کار فنی و حرفه ای.
 • کمک به خواندن نقشه های فنی و همکاری در ساختن و انجام پروژه های کارآموزان.
 • آموزش طرز کار با ماشین و ابزار مختلف به طرق عملی.
 • تعمیر و مرمت دستگاهها و اجزاء وسائل کارگاهی و آزمایشگاهی و نظارت در امر نگاهداری از آنها.
 • بررسی و مطالعه کتب و مقالات فنی جهت تکمیل برنامه تعلیماتی.
 • نظارت بر حضور و غیاب مربیان، کارآموزان و سایر کارکنان قسمت مربوط در صورت لزوم.
 • شرکت در برگزاری امتحانات کارآموزان و ارزشیابی کار آنها و گزارش آن مقامات مربوط.
 • نظارت در امر تعمیر دستگاهها و وسایل کارگاهی.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت کار و امور اجتماعی
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • وزارت آموزش و پرورش
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های علوم یا مهندسی.
 • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های فنی مربوط و کسب تجارب لازم.
 • گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه در یکی از رشته های فنی مربوط و یا طبیعی و ریاضی و کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 12953