مدیر زمین شناسی و معدن


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور طرح ریزی، هماهنگی، اجراء وسرپرستی فعالیتهای مربوط به امور زمین شناسی ، معدن شناسی و یا امور معادن می باشند.

نمونه وظایف

 • نظارت بر انجام امور مربوط به مطالعه آب شناسی ، رسوب شناسی و شناخت انواع سنگها و خاکها و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها از دیدگاه زمین شناسی.
 • سرپرستی مطالعه و شناخت انواع سنگها از دیدگاه زمین شناسی و همچنین سرپرستی امور مربوط به فسیل شناسی و چینه شناسی.
 • نظارت در امور مربوط به همکاریهای بین المللی از طریق تبادل اطلاعات زمین شناسی با کمیته های سازمانهای زمین شناسی دیگر ممالک جهان.
 • نظارت در امور مربوط به جستجوی ذخایر فلزی و غیرفلزی، شناخت کانیها و بررسیهای ژئوشیمی، ژئوفیزیک و تغلیظ مواد معدنی و اکتشاف مواد رادیواکتیو از دستگاه معدن شناسی.
 • سرپرستی مطالعات و تحقیقات علمی و آزمایشگاهی مربوط به زمین شناسی منطقه ای یا زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی آب.
 • تهیه برنامه ها و سیاستهای کلی در زمینه نظارت یا واگذاری معادن.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تلفیق و تنظیم حاصل از عملیات و مطالعات و تحقیقات انجام شده و تهیه آمار و گزارشهای مورد لزوم.
 • نظارت در اجرای پروژه های اکتشافی و استخراجی و ارائه راهنماییهای لازم.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت صنایع و معادن
 • شرکتهای وابسته
 • سازمان زمین شناسی کشور
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های زمین شناسی، معدن و یا رشته های مشتق از آنها و یا شیمی یا تقشه برداری.

تعداد بازدید ها: 12850