مدت حکومت حضرت مهدی عج


هفت، هشت یا نُه سال: درباره مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام دراحادیث پیشوایان معصوم علیه السلام در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف بسیاری است در تعدادی از احادیث، مدت حکومت آن حضرت هفت یا هشت یا نه سال ذکر گردیده است.

ابو سعید خدری از پیامبر اکرم: «مهدی علیه السلام از امت من است، اگر عمرش کوتاه باشد هفت سال، در غیر این صورت هشت سال یا نُه سال خواهد بود. »

بحار الانوار 51 / 78 حدیث 37 - ص 104 حدیث 39.

عبدالله بن مسعود از پیامبر «ص »: «حضرت مهدی علیه السلام هفت یا نُه سال حکومت می کند و در زندگی پس از مهدی علیه السلام خیری نیست. »

بحار الانوار 51 / 84 و 82 و 78

امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که: «حکومت قائم علیه السلام چند سال به طول می انجامد، فرمود: «هفت سال که به سال های شما هفتاد سال می شود. »

بحار الانوار 52 / 291 حدیث 35 ص 386 حدیث 202 - ص 337 حدیث 77 - ص 339 حدیث 84

پیامبر اکرم «ص » فرمود: «قیامت بر پا نمی شود تا اینکه مردی از اهل بیت من به حکومت رسد، زمین را از عدل پر کند، آن گونه که از ظلم پرشده است، او هفت سال حکومت می کند.

بحار الانوار 51 / 78 حدیث 37

مراجعه شود به:

مدت حکومت امام مهدی علیه السلام در بیان معصومین علیهم السلام

نظر علامه مجلسی درباره مدت حکومت امام مهدی علیه السلام

مدت حکومت امام مهدی علیه السلام از زبان امام علی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 10919