مدت امامت امام کاظم علیه السلام


مورخین، سن حضرت امام کاظم علیه السلام را هنگام شهادت 54، 55، 57 یا 58 ذکر کرده اند. با توجه به اینکه آن حضرت در 20 سالگی به امامت رسید، مدت امامتش 34، 35 ، 37 یا 38 سال ادامه یافته است که مشهورتر از همه، 35 سال است.

منابع:

بحار الانوار، ج 48، ص 1 تا 9.


تعداد بازدید ها: 4771