محل ظهور امام مهدی علیه السلام در بیان ائمه علیهم السلام


img/daneshnameh_up/5/51/mahdi10.jpgاز امام جواد روایت شده که پیامبر اکرم به ابی بن کعب فرمود:« هنگامی که نشانه‌های ظهور آشکار شود، مهدی علیه السلام از تهامه خارج می‌شود.»

در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرموده است: « گویا می‌بینم قائم علیه السلام همچون موسی علیه السلام با پای برهنه بر ذی طوی منتظر ایستاده است تا به مقام ابراهیم آید و در آن جا دعا کند.»

امام باقر علیه السلام نیز فرموده است:« مهدی علیه السلام از گردنه ذی طوی با 313 نفر - به تعداد سپاه مسلمانان در جنگ بدر - فرود می‌آید تا به حجر الاسود تکیه دهد و پرچم پیروزی را به اهتزاز در آورد.»

منابع:

بحار الانوار 52 / 370 حدیث 158.

بحارالانوار 52/385 حدیث 196

بحار الانوار 52 / 385 حدیث 196


تعداد بازدید ها: 3034