محبوبترین خلق نزد خدا


img/daneshnameh_up/6/63/ahlbeit2.jpgاز امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که روزی پیامبر خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نزدش حضور داشتند. رسول خدا فرمود:« سوگند به کسی که مرا به عنوان بشارت دهنده برانگیخت، بر روی زمین مخلوقاتی محبوب‌تر و گرامی‌تر از ما نزد خدا نیست.»

پیامبر گرامی اسلام فرمودند: ای مردم، خدا را درباره عترت و اهل بیتم در نظر داشته باشید که فاطمه پاره تن من است و دو فرزند او حسن و حسین علیهما السلام دو بازوی من هستند و شوهرش همانند نورم.

خداوند: رحم کن کسی را که به آنان رحم می کند و نیامرز کسی را که در حق آنان ظلم می کند آنگاه چشمان پیامبر گریان شد و فرمود: گویا حال آنان را می بینم.

پیامبر گرامی اسلام فرمودند: فاطمه سرور قلب من است و دو فرزندش حسن و حسین میوه دل من هستند و شوهرش نور چشم من است و امامان از فرزندانش امینان پروردگار من و ریسمان کشیده شده بین او و خلقش هستند، کسی که به آنها پناه جوید نجات می یابد و کسی که از آنان تخلف ورزد منحرف شود.

منابع:
بحار الانوار، ج 23، ص 110، حدیث 16.
بحار الانوار، ج 23، ص 143، حدیث 97- الروضه، ص 146.
بحار الانوار، ج 37، ص 47، حدیث 23- معانی الاخبار، ص 55 و 56.

مراجعه شود به:
غایت آفرینش
محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام
توصیه پیامبر به دوستی با امام حسین علیه السلام


تعداد بازدید ها: 10466