مثلث قائم الزاویهاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مثلث قائم الزاویه

مثلث قائم الزاویه. در این صورت بهتر است مبدا باشد، بطوریکه روی محو ها،وروی محورها قرار گیرد.

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0074.pdf
تعداد بازدید ها: 30969