مثلث «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/d/d6/sovarmosal.jpg

مثلث (Tri) سه سو

مقدمه

چرا مردم باستان باید سه ستاره ضعیف را به عنوان یک صورت فلکی انتخاب و نام مثلث را به آنها بدهند، معلوم نیست! ولی به هر تقدیر ، این مجموعه کوچک و کم فروغ از دوران کلاسیک شناخته شده بوده است. ممکن است برای عده‌ای این صورت فلکی یادآور دلتای رود نیل باشد و نزد افرادی دیگر ، شکل سه گوش جزیره سیسیل را تداعی کند. زمان رسیددن به نصف النهار 14 آذر و مساحت آن 132 درجه مربع می‌باشد.

ستاره‌ها

آلفای مثلث ، دارای طیف F6 IV ، قدر 3.4 و در فاصله 53 سال نوری از ما قرار دارد.تصویر

اجرام عمقی آسمان

M13 به عنوان یکی از اعضای گروه محلی کهکشانها و در فاصه 2.2 میلیون سال نوری از ما ، احتمالا دومین کهکشان مارپیچی نزدیک به کهکشان راه شیری می‌باشد که مشاهده آن از درون تلسکوپهای کوچک هم مقدور است. این کهکشان د نزدیکی مرز غربی مثلث با حوت قرار گرفته و از قدر ششم با اندازه 1.5×2 درجه است. از آنجا که کهکشان مذکور به این اندازه بزرگ است، لذا پرتوهای آن به شدت پخش می‌شوند و در نتیجه باعث تقلیل درخشندگی ظاهری آن می‌گردد، بنابراین برای مشاهده آن نیاز به یک شب صاف و تاریک است. بعضی از ستاره شناسان که دارای چشمان تیزبین هستند، می‌گویند که توانسته‌اند M33 را در شبهای کاملا مناسب با چشم غیر مسلح هم ببینند.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 9139