متوازی الضلاعاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


متوازی الاضلاع.

در متوازی الاضلاع دلخواه بنابر استدلالی که قبلاً بیان شده است، داریم:
.

img/daneshnameh_up/d/da/mathm0064a.gif

بنابراین برای مربع داریم:

img/daneshnameh_up/1/1f/mathm0064b.gif

و نقطه با توجه به رابطه ، بدست می‌آید:

همچنین برای لوزی که، خواهیم داشت:

img/daneshnameh_up/2/20/mathm0064c.gif


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0090.pdf
تعداد بازدید ها: 11203