مبارزه و شهادت عبدالله بن عقیل در روز عاشورا


« عبدالله بن عقیل » که به « عبدالله اکبر » ملقب بود، روز عاشورا در سپاه امام حسین علیه السلام به میدان رفت و با سپاهیان عمر سعد مبارزه کرد، و سرانجام به دست « عثمان بن خالد» و مردی از قبیله همدان به شهادت رسید.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 337.
  • مقاتل الطالبین، ص 93.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5739