مامور دامداری
معرفی

متصدیان این شغل عهده دار آوری انجام اموری از قبیل رسیدگی به وضع جسمانی، تغذیه، تنظیف و چرای حیوانات و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات و وسایل و لوازم مربوط و همچنین دریافت و توزیع علوفه و سایر مواد خوراکی حیوانات تحت نظر متناسب با برنامه تنظیمی و در صورت لزوم تزریق و خون گیری یا پانسمان بعضی از حیوانات می باشد.


نمونه وظایف

 • مراقبت و کنترل وضع جسمانی، تغدیه، تنظیف و چرای حیوانات.
 • بازدید مداوم تجهیزات و وسایل و لوازم دامپروری و نگهداری از آنها و گزارش تعمیرات مورد نیاز.
 • کمک مداوم به تکنیسین های دامپزشکی در تکثیر و زایمان حیوانات و احتمالاً بعضی از امور ساده مربوط.
 • بازدید مداوم حیوانات تحت نظر و مراقبت و نگهداری و انجام امور بهداشتی مربوط به آنان و گزارش فوری حوادث و اتفاقات.
 • برآرود علوفه، دانه ها و سایر خوراکی های حیوانات تحت نظر طبق مشخصات برنامه غذایی تنظیمی و دریافت و توزیع آنها.
 • شیردوشی دام یا جمع آوری تخم طیور، پشم چینی و پیرایش مواد زائد حیوانات.
 • تنظیفه، حفاظت، بهره برداری و ترتیب تجهیزات و وسایل و لوازم کار و محیط زیست حیوانات نظیر اصطبل، مرغداری، قفس و لانه.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • سازمان حفاظت محیط زیست
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره اول متوسطه و طی دوره آموزشی مربوط.
 • دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های دامپروری، کشاورزی، ریاضی، علوم تجربی و طی دوره آموزشی مربوط.

تعداد بازدید ها: 9314