ماموران سالن تشریح
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی بانجام اموری از قبیل: کالبدشکافی اجساد طبق دستور پزشک، شستشو و تنظیف و حفاظت وسایل و لوازم و ظروف و ابزار سالن تشریح و احیاناً مومیایی اجساد طبق دستور پزشک می پزدازند.نمونه وظایف

 • حمل و نقل اجساد با برانکار ازآمبولانس به سالن تشریح و جابجایی آن در محل تشریح.
 • امشی زدن و از بین بردن مگسها یا کرمهایی که در اجساد فاسد شده یافت می شود.
 • ضدعفونی و شستشوی سالن تشریح و احتمالاً اجساد مشکوک به بیماریهای واگیر طبق دستور.
 • کالبدشکافی قسمتهای مختلف اجساد طبق دستور پزشک.
 • دوختن و بستن اجساد جهت تحویل به صاحبانشان پس از صدور جواز دفن.
 • شستشو و تنظیف و حفاظت وسایل و لوازم و ظروف و ابزار سالن تشریح.
 • مومیایی نمودن اجساد جهت اعزام به خارج طبق دستور پزشک.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • مراکز بهداشتی و درمانی
 • بیمارستانها و دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • گواهینامه پایان دوره ابتدایی و پایان تحصیلات دوره اول متوسطه و طی دوره آموزشی و یا کارآموزی در زمینه مربوط.

تعداد بازدید ها: 14718