ماله و دستگاههای تسطیح کننده


زمین زراعی در نتیجه عملیات مداوم تهیه بستر بذر، آبیاری و فرسایش از تسطیح خارج می گردد. به همین جهت تسطیح مختصر زمین به فواصل لااقل هر چند سال یکبار (بسته به شدت جابجائی خاک) ضروری بنظر می رسد. برای تسطیح مختصر زمین از ماله (Leveler) استفاده می شود.ماله به شکلها و ابعاد مختلفی دیده می شود. یک ماله کوچک ممکن است شبکه ای تراز شده از قطعات تیرآهن یا الوار تخته ای باشد که آن را برای صاف و مسطح کردن خاک بر روی زمین می کشند.ماله هائی که معمولاً در مزارع مورد استفاده قرار می گیرند دارای بیل بزرگی شبیه بیل گریدر می باشند.که روی شاسی بزرگی قرار داده شده است. شاسی معمولاً چهار چرخ داشته و توسط تراکتور کشیده می شود. هر چه شاسی بزرگتر و فاصله چرخها بیشتر باشد، کیفیت و راندمان کار ماله بیشتر خواهد بود. حرکت بیل بر سطح خاک موجب جابجائی خاک و تسطح زمین میگردد. هر گاه زمین کاملاً از تسطیح خارج شده باشد لازم است از گریدر استفاده نمود و زمین را مجدداً شیب بندی کرد. برای شیب بندی و تسطیح اولیه اراضی بایر می بایستی از بولدوزر، اسکرپیر (scraper) وگریدر استفاده نمود. در مبحث غلتک به ساختمان ماله ایرانی اشاره شد. چون در زراعت سنتی از ماله ایرانی بعنوان ماله و غلتک استفاده می شود، بعضی از متخصصین ماله و غلتکهای مدرن را نیز یکی دانسته اند. این امر با توجه به تفاوت های ساختمانی و کاربرد ماله و غلتک صحیح بنظر نمی رسد.
معمولاً ماله را یک‏، دو و یا سه بار در روی زمین می کشند. در هر صورت آخرین جهت کشیدن ماله می بایستی در جهت انجام آبیاری زمین باشد. مثلاً چنانچه سه بار ماله کشیده می شود، می بایستی بار اول در جهت آبیاری، بار دوم در جهت عمود بر جهت آبیاری و بار سوم در جهت آبیاری کشیده شود. هرگز نمی بایستی از ماله در زمینهائی که دارای کلوخه های سخت و بزرگ هستند، استفاده نمود. ماله کلوخه های ضعیف را خرد می کند، اما کلوخه های سخت را به داخل خاک میفشارد و سطح زمین را فریبنده میسازد. کلوخه هائی که به این طریق در زیر خاک قرار می گیرند طی عملیات بعدی به سطح خاک می آیند و در عملیات کاشت ایجاد اشکال می کنند. چنانچه از دندانه در تهیه بستر استفاده شده باشد و یا تیرآهنی پشت دیسک بسته شده باشند تسطیح بسیار مختصر زمین انجام شده و ممکن است نیازی به استفاده از ماله نباشد. نوع دستگاه تسطیح مورد استفاده را می بایستی متناسب با وضعیت زمین انتخاب نمود.


تعداد بازدید ها: 13668