ماشین نویسی فارسیمعرفی

ماشین نویسی فارسی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت تندخو انی بتواند انواع نوشتار خطی فارسی را در حروف شکسته و غیره خوانده و از عهده تایپ انواع نوشتار و نامه های اداری- (درون سازمانی و برون سازمانی) تجاری- بازرگانی و سایر موارد را با انواع ماشینهای دستی با سرعت 200 ضربه و برقی با سرعت 240 ضربه در دقیقه انجام دهد.

نمونه وظایف

1. توانایی خواندن دست خط های فارسی
2. توانایی استقرار ماشین نویسی در پشت ماشین تحریر
3. توانایی بکارگیری ماشین تحریر فارسی
4. توانایی تایپ کلیه متون در مدت استاندارد
5. توانایی تایپ متون فارسی با 20 ضربه بیشتر از زمان استاندارد قبلی با ماشین برقی
6. توانایی سرویس و نگهداری ماشین تحریر
7. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
ابزار و وسایل

1- ماشین تحریر برقی یا دستی
2- میز و صندلی
3- انواع کاغذ
4- چراغ رومیزی
5- وسایل تحریر
شرایط ارتقاء شغل

ارتقاء شغلی تایپیست در مورد افزایش دستمزد وی که در اثر قبول سفارش بیشتر صورت می گیرد به عدم تایپ کلمات غلط سرعت بالا و رعایت زمانی است که به مشتری وعده داده است.
ویژگی های شخصیتی

ماشین نویسی که از فرد شاغل به آن به عنوان تایپیست نیز یاد می شود شغلی است که مهارت ها و ویژگی های متعددی را در خود جای داده است.
مهارت تندخو انی، تیزبینی در چشمان و حرکت صحیح و سریع دستان که ما از آن به هماهنگی بین چشم و دست یاد می کنیم بخشی از آن است.
یک تایپیست باید مدیریت زمان مناسب و وقت شناس باشد، احساس مسئولیت کند و با مردم ابراز همکاری و سازگاری کند و به امور دفتری و اداری علاقمند باشد و از درج کلمات غلط یا تکراری اجتناب نماید.

تعداد بازدید ها: 20142