مارمولک یالدار


مارمولک یالدار


وقتی که مارمولک یالدار مورد تهدید قرار می گیرد دهان بزرگش را باز می کند و لبه پوست یال مانند کنار گردنش را بحالت کشیده و گسترده در می آورد . اگر این حقه موثر نیافتد ، اغلب بر روی پاهای عقبی خود به سرعت به مکانی امن فرار می کند.

img/daneshnameh_up/6/60/marmoolakyal.jpg


اسم علمی: کلمیدوساروس کینجی

اندازه: قد تا 61 سانتیمتر (2پا)

محل زیست: تیغستانها و بوته زارها (مرغزارها) ، جنگلهای باز

پراکندگی: نواحی شمالی استرالیا ، گینه نو

نحوه تولید مثل: ماده یک دسته از تخم را در زمین ماسه ای میریزد.

رژیم غذایی: حشرات و دیگر بی مهرگان


تعداد بازدید ها: 7339