لیوریز


لیوریز
liorhize


کلاهک ریشه تک لپه ایها که از اولین لایه بیرونی پوست حاصل می شود و یکپارچه می افتد.

تعداد بازدید ها: 5834