لباس امام حسن عسگری علیه السلام


کامل بن ابراهیم مدنی می‌گوید:
از طرف عده‌ای از اصحاب امام به دیدن امام حسن عسگری علیه السلام رفتم.
چون خدمت امام حسن عسگری علیه السلام مشرف شدم، نگاهم به لباس مجلل امام افتاد و پیش خود گفتم:« ولیّ خدا لباس مجلل می پوشد، در حالی که ما را فرمان به مواسات با برادران دینی می دهد و از پوشیدن لباس‌های قیمتی نهی می کند!»
در این هنگام امام تبسمی کرد و آستین لباسش را بالا زد. لباس سیاه خشن و ارزان قمیتی در زیر آن لباس قیمتی به تن داشت. امام به من فرمود:« این لباس زمخت و خشن برای خداست و این لباس نرم و قیمتی برای مردم.»

منابع:
بحار الانوار، ج 50، ص 253، ح 7

مراجعه شود به:
لباس در فرهنگ اسلام
رنگ پوست و نقش انگشتر امام حسن عسگری علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5517