لانه ها
img/daneshnameh_up/2/27/Lane1.jpgimg/daneshnameh_up/b/b5/Lane2.jpgبعضی از پرندگان تخمهای خود را روی زمین خالی می گذارند، اما بیشتر پرندگان با لانه سازی از تخمهای خود محافظت میکنند. پرندگان لانه های خود را از جنس مواد مختلفی می سازند. آنها به طور غریزی می دانند چگونه لانه هایشان را بسازد و آنها را کجا قرار دهند. در مورد بسیاری از پرندگان،هر دو جفت،نر و ماده، در ساخت لانه همکاری می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 37728