قطربالارو در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/3/3b/jp001.jpg
قطربالارو
قطر در مرحله‌ای واسطه‌ای میان خط افقی وخط عمودی واقع می‌شود و مکان تعادل را میان گرمی و سردی اشغال می‌کند.
قطر با حرکتی آشکار به تحرک در می‌آید. برای این که این حرکت چشم را به صورت بسیار سریع به خارج از تصویر نکشاند. قطر به بازدارنده‌ای افقی و عمودی نیاز دارد.
چشم انسان قطر بالارو را که از زاویه پایینی سمت چپ به زاویه بالایی سمت راست رسم می‌شود، همچون موزونترین قطر در نظر می‌گیرد که کمترین نیاز را به عامل تعادل بخش عمودی یا افقی دارد. مثال عکاسیی که از همین موضوع قطر بالارو استفاده می‌کند، دو نتیجه را عرضه می‌دارد. عکس سمت راست قطری را نشان می‌دهد که به یکباره از زاویه پایینی سمت چپ به زاویه بالایی سمت راست صعود می‌کند و در نتیجه کاملا پاسخگوی نتیجه‌ای است که توضیح دادیم.
 img/daneshnameh_up/a/af/jp001-1.jpg img/daneshnameh_up/0/05/jp001-2.jpg img/daneshnameh_up/d/d1/jp001-3.jpg


قطربالارو     خط عمودی در عکاسی     خط مایل در عکاسی        


تعداد بازدید ها: 10895