قرارداد 1907

اول مهرماه 1286/1907 سراسپرینگ راس وزیر مختار انگلیس متن فرانسه و ترجمة فارسی قارر داد 1907 را برای وزیر خارجه ایران فرستاد .

ترس و وحشت از قدرت روز افزون امپراتوری آلمان که به تدریج به صورت یک خطر جدی برای دول استعماری سابق در می‌آمد و به مرور خود را بعنوان دولت قدرتمند جدیدی در اروپا نمایان می ساخت . این مسئله به خصوص نفوذ آن کشور در بالکان و عثمانی باعث شد که رقبای آن دولت یعنی انگلستان و فرانسه، روسیه اختلافات دیرینة خود را موقتا کنار بگذارند و حتی سعی در حل آنها نمایند و زمینة اتحاد و جبهه مشارکت علیه آلمان را فراهم کنند. اما برطرف کردن اختلافات روسیه و انگلستان در قاره آسیا از همه مشکلتر بود .

میانجی گری فرانسه :
دولت فرانسه در نزدیک کردن روسیه و انگلستان کوشش زیادی به کار برد سرانجام با میانجیگری آن دولت در 31 اوت 1907/ معادل سال 1286 شمسی ، سه قرارداد بین ایسولسکی وزیر خارجه روسیه و نیکولسون سفیر انگلستان در سن پطرزبورگ به امضا رسید .

توافقات انگلیس و روسیه :
به موجب قرارداد اول افغانستان در منطقه نفوذ انگلستان قرار گرفت.
طبق قرارداد دوم تبت نیز جزء منطقه نفوذ انگلستان شناخته شد .
طبق قرارداد سوم ایران بصورت سه منطقه درآمد .
منطقه جنوب تحت نفوذ انگلستان
منطقه شمال تحت نفوذ روسیه
مرکز ایران بعنوان منطقه‌ بی طرف شناخته شد.

آگاهی ایران از قرارداد :
به هنگام انعقاد این قرارداد دولت ایران نه نماینده‌ای در محل داشت و نه از آن اطلاعی داشت . در 16 سپتامبر 1907 سفیر روسیه و انگلستان رسما دولت ایران را از انعقاد قرارداد تقسیم ایران مطلع کردند و در اول مهرماه 1286شمسی سیر اسپرینگ راس وزیر مختار انگلیس متن فرانسه و ترجمه فارسی قرارداد را برای وزیر خارجه ایران فرستاد.

واکنش مردم و دولت ایران :
این امر باعث هیجان و ناراحتی شدیدی بین مردم و نمایندگان مجلس گردید و تظاهراتی علیه سیاست دو دولت در تهران و شهرستانها صورت گرفت . در نتیجه اعتراضات در دوم نوامبر 1907 دولت ایران طی یادداشتی به دولتین روسیه و انگلستان اعلام نمود که چون قرارداد مذکور مابین آن دو دولت انعقاد یافته است ، لذا مواد آن فقط مربوط به خود دولتین مذکوره می‌باشد و دولت ایران تمام حقوق و آزادی عمل خود را حفظ می‌دارد.

نتیجه قرارداد :
اما در این موقع دولت ایران بسیار ضعیف‌تر از آن بود که بتواند مانع اجرای قرارداد بین دو همسایه بزرگ و نیرومند خود گردد. به این جهت دو دولت به تدریج شروع به اجرای مفاد قرارداد و اشغال مناطق مورد نفوذ خود نمودند.


img/daneshnameh_up/d/d4/
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ


تعداد بازدید ها: 20179