قتل کارگزار امام در مدینه


پس از آن که حضرت مهدی علیه اسلام وارد مدینه شود، مدتی در آن جا اقامت می کند، سپس یکی از یارانش را به حکومت مدینه منصوب می‌کند و از مدینه به سوی کوفه حرکت می کند. هنگامی که به «شفره » یا «شقره» برسد، نامه‌ای از طرف سفیانی به دست مردم مدینه می‌رسد که:« اگر حاکم مهدی را نکشید، تمام جنگجویانتان را می‌کشم و زنان و کودکانتان را اسیر می‌کنم.»
مردم مدینه پس از دریافت این نامه، به مقر کارگزار حضرت مهدی علیه اسلام یورش می برند و او را می کشند.
این خبر به حضرت مهدی علیه اسلام می رسد. امام از همان جا به مدینه باز می‌گردد و قریش و اهل مدینه را می کشد. پس از مجازات عاملان قتل حاکم مدینه و طرفداران سفیانی، یکی دیگر از یارانش را به حکومت مدینه می‌گمارد و راهی نجف می‌شود.»

منابع : ‌

بحارالانوار، ج 52، ص 342، حدیث 91 - ص 308، حدیث 83

مراجعه شود به:

حرکت امام مهدی علیه السلام به سوی مدینه


تعداد بازدید ها: 5171