فلوئوریت


img/daneshnameh_up/4/4f/_ggttqq_Fluorite.jpg
فلوئوریت - اکتائدر(40 میلیمتر ) متشکل از مکعب
های ماکل شده روی کوارتز و سیدریت
فلوئوریت (Fluorite)
CaF2
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /111
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای
اشکال ظاهری
.HF گاهی و H2SO4 محلول در.
Ca=51.33% F=48.67% همراه با ادخال های Cl به صورت نادر
ترکیب شیمیایی
سفید - زرد - رگه ای - سبز - بنفش - قرمز -
متمایل به بنفش - صورتی استثنائاْ آبی یا حتی سیاه
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
سختی (کریولیت - سنارمورنتیت و باریت - آپاتیت - آماتیس) و رخ های کامل
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.لومیناسانس بنفش تیره ، فلورسانس آبی تا بنفش و گاهی ترمولومیناسانس قهوه ای دارد
سایر مشخصات
. به معنای رنگ گرفته شده است Fluere از واژه لاتین
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-43.18-


منبع


تعداد بازدید ها: 27372