فلسفه و پزشکی در عهد صفوی

1- در دوره صفویه اگر چه فلسفه و حکمت رونق و اعتبار گذشته را نداشته اما دربار شاه عباس اول از نظر حضور حکما و فیلسوفان تا حدودی درخشندگی داشته است ، فیلسوفانی چون محمد باقر داماد ، ملاصدرا ، میرفندرسکی ،ملا محسن فیض ... از برجسته ترینها بودند .
2- پزشکان د ر دوره صفوی منزلت والایی داشتند ، شغل حکیم باشی در دربار مقام مهمی محسوب می شد .
3- در این دوره کتاب قانون از کتب عمده درسی به زبان عربی است .
4- در این دوره جراحیهای متعددی انجام می گیرد به طوریکه یکی از جهانگردان می گوید ؛ پزشکان زیادی در ایران هستند و برخی از آنها می توانند خون بگیرند و در این کار بسیار ماهرند .
5- در این دوره از امراضی چون نقرس ، سنگ کلیه ، بی اطلاع بودند .
6- بیمارستانها داروخانه های مرتبی داشتند ، درمانگاههای خصوصی نیز وجود داشت .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 19975