فرو رفتن سپاه سفیانی در زمین بیدا


حضرت مهدی علیه السلام از مکه به سوی مدینه حرکت می کند و مردم را به سوی خویش دعوت کرد. وقتی امام زمان علیه السلام به سرزمین « بیدا » می رسد، دو سپاه از طرف سفیانی به آن جا می آیند. در این هنگام خداوند به زمین دستور می دهد تا پاهای آن را بگیرد

« ولو تری اذ وقفوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب »، (سبا: 51 )؛ و ای کاش می دیدی هنگامی را که (کافران) وحشت زده اند و راه گریزی ندارند و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند.
در احادیث پیشوایان معصوم (علیهم السلام) این آیه به فرو رفتن سپاه سفیانی در« بیدا » تفسیر شده است و فرموده اند: « سپاه سفیانی از زیر پایشان در زمین فرو می روند. »

منابع:
بحار الانوار 52 / 252 حدیث 142
ص 186 حدیث 11
ص 188 حدیث 13
ص 342 حدیث 91
بحار الانوار 52 / 308 حدیث 83

مراجعه شود به:
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - فرو رفتن سپاه سفیانی


تعداد بازدید ها: 13343