فرمان یزید به همراهی سر امام حسین علیه السلام با کاروان اسرا


عبیدالله بن زیاد به یزید نامه ای نوشت و او را از شهادت حسین علیه السلام و اهل بیت با خبر ساخت ـ و در این فاصله دستور داد که اهل بیت را به زندان برگردانند و به وسیله قاصدان، خبر قتل امام حسین علیه السلام را در همه جا منتشر کرد
چون نامه ابن زیاد به دست یزید رسید و از مضمون آن آگاه شد، در جواب نوشت: سر مقدس حسین علیه السلام و سرهای سایر شهدا را به همراه اسیران و لوازمی که با خود دارند به شام گسیل دارد.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 447, 448.
  • امالی شیخ صدوق، مجلس 31، حدیث 3.
  • اللهوف، ص 68.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5140