فرزندان امام صادق علیه السلام


در تاریخ فرزندان مختلفی برای حضرت صادق علیه السلام ذکر شده است. برخی مورخین نوشته اند امام ششم دارای هفت فرزند ( شش پسر و یک دختر) بوده است به نام‌های:

1. امام موسی کاظم علیه السلام.
2. اسماعیل.
3. محمد.
4. علی.
5. عبدالله.
6. اسحاق.
7. ام فروه.

مورخین نوشته اند مادر اسماعیل و عبدالله و ام فروه فاطمه، نوه فرزند امام مجتبی، بود، مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام، اسحاق، محمد و فاطمه کنیزی به نام حمیده ، و یحیی و عباس و اسماء و فاطمه صغری نیز از کنیز های دیگر بوده اند.

شیخ مفید در ارشاد نوشته است که حضرت صادق علیه السلام ده فرزند داشته است:
اسماعیل و عبدالله و ام فروه که مادرشان فاطمه، دختر حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بود، امام موسی کاظم و اسحاق و محمد از کنیز دیگری، و عباس و علی و اسماء و فاطمه از کنیزان دیگر.


تعداد بازدید ها: 17633