فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم


تصویر
نجوم
اختر فیزیک
کیهان شناسی
فیزیک فضا
مکان ظاهری یک ستارهاختر شناسیحبابهای کیهانیماهواره مخابراتی
سال کبیسهتعیین جرم ستارگانتصادف کهکشانهاسفینه آپولو
سیارک آمفیترایترمبش گرانشیتبخیر کهکشانسفر به ماه
سیارک اروسمیدان مغناطیسی ستارگانسن کیهانماهواره‌های ناواستار
سیارک سرسانفجار ستارگانکیهانزاییماهواره‌های جاسوسی
کوتوله قهوه‌ایانرژی پتانسیل گرانشیکهکشان کوتولهبحران لایه اوزون
خوشه پروینمرکز گرانش اجرامکهکشان مارپیچیاندازه گیری دمای اتمسفر
نخستین نظاره کنندگان آسماناندازه گیری جرم زمین اندازه گیری چگالی اتمسفر
ستاره شناسی علمی کی آغاز شد؟سرعت فرار طوفان مغناطیسی زمین
مختصات نجومیاندازه گیری جرم ستارگان دوتایی حرکت در میدان مغناطیسی زمین
دایرة البروجاندازه گیری دمای ستارگان ارتفاع سنجی
سیاره چیروناندازه گیری جرم سیارات طیف شفق قطبی
رصد با چشم غیر مسلحمنشأ تابش سیاره‌ای فضاپیمای تحقیقاتی
صورت فلکی جبارباد ستاره‌ای حرکت ماهواره‌ها به دور زمین
ستاره یدالجوزاشتاب جاذبه گرانشی فوتوسفر
ستاره رجل الجوزاگرانش خورشید تشکیل یونوسفر
ستاره شعرای یمانیگرانش ماه فروغ آسمانی
رؤیت هلال ماهنشر و جذب انرژی تابشی گازهای هوا
صورت فلکی هرکولطیف خورشید حرکت فضاپیما
صورت فلکی قنطورس جو سنج
سحابی سمحاق برهمکنش تابش الکترومغناطیس خورشیدی با اتمسفر
سحابی سه شاخ برهمکنش باد خورشیدی با شهاب
ستاره‌های قیفاووسی
صورت فلکی ذات الکرسی
مسیر حرکت سیارات
سنجش روشنایی با رصد
اندازه گیری فاصله ستارگان
تخمین فاصله ستارگان با روش پارالاکس
اندازه گیری فاصله ماه تا زمین
طلوع و غروب خورشید
تلسکوپ بازتابی
تلسکوپ اشعه ایکس
تاریخچه ستاره شناسی
طالع بینی
سال نوری
زمان نجومی
زمان خورشیدی
مثلثات کروی
باد ستاره‌ای
سالنامه نجومی
دستگاه بعد و میل
زمان زیجی و زمان جهانی
حرکت تقدیمی
گورستان ستارگان
هاله خورشیدی
یک تلسکوپ طراحی کنید
فرق تلسکوپ با میکروسکوپ در چیست؟
ابزار و روشهای رصد خورشید گرفتگی
شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:تعداد بازدید ها: 6077