فتح سرزمین ها


ابوبصیر ازامام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود:

« هنگامی که مهدی علیه السلام ظهور می کند، قسطنطنیه و چین و جبال دیلم را فتح می کند.»

ابو حمزه ثمالی ازامام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:

« همراه مهدی علیه السلام شمشیر برهنه‌ای است که خداوند، چین، ترک، دیلم، سند، هند، کابل‌شاه و خزر را برای او فتح می‌کند. »

و در روایت دیگری قسطنطنیه، چین و روم رافتح می‌کند.

منابع:

بحارالانوار 52 / 33 حدیث 61

بحارالانوار 52/ 339 حدیث 84

بحارالانوار 52 / 348حدیث 99

مراجعه شود به:

فتح سرزمین ها - ابو هریره

فتح روم

اعزام سپاه به روم، چین و دیلم


تعداد بازدید ها: 7886