فاطمه بنت الحسین


فاطمه دختر امام حسین علیه السلام در تقوی و کمال و فضائل و جمال نظیری نداشت به گونه ای که او را حورالعین می نامیدند.
مادرش ام اسحاق دختر طلحة بن عبيدالله تیمیه بوده است.
وی در سال یکصد و هفدهم هجری در مدینه وفات یافت.
فاطمه، پس ازارتحال شوهرش حسن مثنی یک سال بر سر قبر او به سوگواری و عبادت مشغول شد و بعد از آن به خانه رفت.

منابع:

  • منتهی الامال، ج 1، ص 854.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 16547