غلتک


غلتک
Roller


مجموعه ای از صفحات فلزی ضخیم و مدور (مسطح ، شیاردار یا دندانه دار) که در کنار یکدیگر قرار گرفته و حول یک محور مرکزی می چرخند. از غلتکها برای تسریع در نشست خاک بالا آمده در اثر شخم و با یخبندان زمستان، خرد کردن کلوخ ها و چسبابندن ریشه و طوقه برخی گیاهان زراعی مثل گندم یا جو که در بهار بر اثر یخ زدن به سطح خاک آورده شده استفاده می کنند.

تعداد بازدید ها: 12654