عمل بر اساس الهام الهی


روزی ابو جارود به امام باقر علیه السلام عرض کرد:«درباره حضرت مهدی علیه السلام برایم چیزی بگویید.»
امام فرمود:«حضرت مهدی علیه السلام روزها ترسان‌ترین و باتقواترین و شب‌ها آرام‌ترین مردم است و شبانه روز آنچه را که باید انجام دهد به او وحی می شود.»
ابوجارود با تعجب پرسید:«به او وحی می‌شود؟»
امام فرمود:«ای ابوجارود! نه مثل وحی نبوت. همانند مریم ، دختر عمران، و مادر موسی و زنبور عسل به او وحی می‌شود. ابوجارود! قائم آل محمد نزد خدا بزرگوارتر از مریم و مادر موسی و زنبور عسل است.»

منابع:
بحار الانوار 52 / 390 حدیث 212
بحار الانوار 52 / 389 حدیث 209

مراجعه شود به:

عهد و فرمان رسول خدا


تعداد بازدید ها: 7689