عمادالاسلام عضدالدین خجندی


عمادالاسلام عضدالدین خجندی

«وفات پیش از 635 ق/ 1237 م»

عمادالاسلام عضدالدین خجندی ، احتمالا" برادر شهاب‏الدین و رئیس شافعیان اصفهان بود. از دوران زندگی وی چیزی دانسته نیست. کمال‏الدین اسماعیل چند قصیده در مدح او سروده است.


تعداد بازدید ها: 4570