علم امام جعفر صادق علیه السلام


سدیر صیرفی می گوید:
اموالی متعلق به امام صادق علیه السلام نزد من بود. تصمیم گرفتم موقعی که آنها را به امام تحویل می‌دهم یک دینارش را بردارم تا ببینم حرفی که مردم درباره او می‌زنند و معتقدند او از همه چیز آگاه است صحیح است یا نه.
تصمیمم را عملی کردم. همین که اموال امام را در برابرش گذاشتم به من فرمود:«ای سدیر، به ما خیانت کردی، ولی با این خیانت قصد دزدی نداشتی.»
به امام عرض کردم:«من چه خیانتی کردم؟»
فرمود:«مقداری از حق ما را برداشتی تا ما را امتحان کنی.»
عرض کردم:«راست می‌گویی. خواستم ببینم نظر دوستانم درباره شما درست است یا نه.»
امام فرمود:«آیا نمی دانی که ما به هر چه بخواهیم، آگاه خواهیم شد. آیا گفتار خداوند متعال را نشنیدی که در قرآن می‌فرماید:«وکل شئ احصیناه فی امام مبین»_سوره یس، آیه/ 12_ (و ما هر چیزی را در امام مبین شمارش کرده ایم.) بدان که علم پیامبران در علم ما محفوظ، و در نزد ما جمع شده است.»

تعداد بازدید ها: 10827