علم امام به افراد


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حبابه والبیه آن هنگام که مردم به سوی معاویه می رفتند به محضر حسین علیه السلام می رسید.

او زنی بود که بر اثر عبادت زیاد پوستش بر شکمش خشک شده بود.

روزی با پسر عمویش که نوجوانی نابالغ بود به حضور حضرت رسید و گفت: فدایت شوم آیا این پسرعموی مرا در میان شیعیان خود می بینید و آیا او اهل نجات است ؟

حضرت فرمود: بله او از ماست و اهل نجات است.

منابع:

بحار الانوار، ج 26، ص 122، حدیث 13.

مراجعه شود به:

خبر امام حسین علیه السلام از شهادت خود

نشان دادن بعضی از وقایع زمان پیامبر

علم پنج تن

زهد در دوران زندگی


تعداد بازدید ها: 6660