عصر امام خمینی -احیای فکر دینی در میان سیاستمداران


امروزه بر اثر قیام امام خمینی بار دیگر ارزشهای دینی در کانون توجهات قرار گرفته است تا آنجا که حتی بسیاری از سران کشورها و دولتها در شرق و غرب عالم با همسو دیدن فضای حاکم بر دنیا و کشورهای خود با حرکت ولو آرام به سوی حقیقت دین و … به تجلیل از دین واعتقادهای دینی پرداخته‌اند و دین به عنصری برای تحت تاثیر قرار دادن بسیاری از سیاستهای جاری دولتهای جهان مبدل گشته است.
نیکلای چرون از سیاستمداران معروف و رئیس حزب ملی لیبرال دموکراتیک رومانی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در این کشور با بیان این مطلب که «انقلاب اسلامی پدید‌ه‌ای بی‌نظیر در تاریخ است» اظهار داشت:
«انقلاب اسلامی ایران هدف مهمی چون احیای ارزشهای دینی در جامعه را دارد و رومانی امروز نیاز مبرم به احیای ارزشهای دینی داشته و ما خواهان بهره‌گیری از تجربیات ایران هستیم» دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با نقل خاطره‌ای در این باره اظهار می دارد: «من یک موقعی با آقای لخ والسا رئیس جمهور لهستان و رهبر قبلی جنبش همبستگی ملاقاتی داشتم و این در زمانی بود که او رئیس جمهور شده بود، ایشان به من می گفت: «انقلاب شما روی ما هم اثر گذاشت و ما خوشحالیم از اینکه در کشور شما یک انقلاب براساس دین صورت گرفته است. پیروزی انقلاب اسلامی موجب احیای فکری دینی حتی در سطح حکومتها شد ولو در کشورهای مسیحی»
تعداد بازدید ها: 5701