عشق و ایمان حنظله غسیل الملائکه در احد


تغییر مسیر از: عشق و ایمان حنظله غسیل الملائکه در احد

حنظله جوانی بیست و چند ساله بود و پدرش، ابو عامر، از دشمنان سرسخت پیامبر اکرم و از پایه‌گذاران مسجد ضرار به شمار می‌رفت.
شب پیش از جنگ احد، حنظله با دختر عبدلله ابی ازدواج کرد و از پیامبر اجازه گرفت آن شب را در مدینه توقف کند. اما صبحگاهان پیش از آنکه غسل جنابت کند به سپاه اسلام پیوست، به میدان جنگ رفت و پس از دلاوری بسیار سرانجام با شمشیر دشمن به شهادت رسید.

پس از شهادت او پیامبر فرمود:« من دیدم که فرشتگان حنظله را غسل می‌دهند.»
به همین جهت به حنظله «غسیل الملائکه» می‌گویند.
عجب آدمی بوده است!

منابع:

  • بحارالانوار، ج2، ص57


تعداد بازدید ها: 9090