عدم تحقق ظهور امام مهدی علیه السلام پیش از موعد مقرر


« اتی امر الله فلا تعجلوه؛ امر خدا آمد، پس در آن شتاب نکنید. »
امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: « آن، امر ماست. امر خدا قبل از زمان خود تحقق نمی یابد».
امام صادق علیه السلام: «همانا خداوند به خاطر عجله بندگان عجله نمی کند! همانا از جای کندن کوه ها از جای خود، آسان تر از زوال حکومتی است که زمان آن فرا رسیده است».
عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه روایت می کند که فرمود: «آن، امر ماست؛ ما در امر خدا شتاب نمی کنیم. »

منابع:
بحار الانوار 52 / 139 حدیث 46 --------- غیبه النعمانی
بحار الانوار 52 / 266 (کافی)

مراجعه شود به:
عدم تعیین وقت برای ظهور امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 2732