عبدالعزیز بن قاسم


عبدالعزیز بن قاسم

«260 226 ﻫ / 873 840 م»

بعد از ابودلف، پسرش عبدالعزیز بن قاسم به اقطاع ایغارین، حکومت همدان را نیز افزود و با وجود حضور اکراد در آن نواحی و به رغم آن که نواحی جبال و اصفهان غالبا" از سوی خلیفه به امرای ترک خانه زاد خلیفه واگذار می‏شد، حیثیت خانوادگی خود را در ولایت ایغارین همچنان حفظ کرد. در اصفهان عبدالعزیز و برادرش احمد به ایجاد بناهای عالی و کاخ‏های باشکوه دست زدند که مدتها بعد از آنها نیز این بناها همچنان باقی بود. هر چند عبدالعزیز در مقابل لشکری که موسی بن بنا به سرکردگی مفلح ، غلام خلیفه که به تسخیر جبال فرستاده بود شکست خورد 253 ﻫ / 867 م و مادرش نیز در کرج به اسارت ترکان خلیفه افتاد و همچنان اصفهان را از دست داد، اما ولی با این وجود توانست تا حکومت کرج و ایغارین را سالها برای خود حفظ کند. عبدالعزیز بن قاسم در سال 260 ﻫ / 873 ، وفات یافت.تعداد بازدید ها: 5437